Event är i sin linda fortfarande, men tanken är att Monkybusiness ska arrangera event där artister bokas och vara behjälplig i hela processen runt detta. Mer info kommer.