ForshagaDejeBladet

Sedan maj 2018 ger jag ut ForshagaDejeBladet. Curth Nordström startade bladet 1970 och gav ut det ända fram tills hans bortgång 2018. Att det blev just jag som tog vid berodde till stor del på Curths medarbetare som visste om att jag hjälp Curth att publicera bladet online i några år. Han mejlade en färdig pdf, jag laddade upp den till hemsidan jag hade fixat åt honom. Blädderbart så klart. Alla Curths medarbetare är numera mina medarbetare. Utan dem hade jag aldrig fixat detta. Bladet trycker vi hos Ramströms tryckeri i Sunne sedan mars 2021.

Mer information hittar du på www.forshagadejebladet.se