Annonser och annan media

Logotyper, annonser, foton för hemsidor. Jobbet med Hemvändardagen har genererat en hel del sånt och det har varit lärorikt. Lite texter har det också blivit. I och med FD-bladet har jag utvecklats inom grafiskt arbete. Här följer ett urval av publikationer jag gjort genom åren.

Annons webb

Tavla till mor

10-års jubileum Hemvändardagen

Grattiskort

Annons webb

Doptavla

Namntavla

Inbjudan fest

Annons webb

Annons tidning

Annons webb

FIF programblad

Annons 2013

Annons 2014

Annons 2015

Inbjudan 2015

Annons 2013

Annons 2015

Annons 2015

Annons 2016

Affisch 2012

Annons 2012

Annons 2012

Annons 2013

Annons 2010

Affisch 2011

Annons 2011

Affisch 2012