Mina referenser i form av webbsidor  fylls på kontinuerligt. En del sidor har några år på nacken och är inte gjorda i WordPress. Målet är att konvertera om dem så småningom.  I de allra flesta fall har kunden inte haft en hemsida tidigare, men i några fall har det funnits en sida som varit gjord för längesen och som blivit omodern eller att sidan inte speglat verksamheten och därför inte känts rätt för kunden.

Upphovsrätt © 2022 Monkybusiness